Duale Inburgering- en participatietrajecten voor laag opgeleide inburgeraars in Tilburg, Gilze Rijen, Dongen, Goirle en andere kleine gemeentes (2007-2012)

Doel: In opdracht van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Tilburg en andere kleine gemeentes het bieden van duale inburgeringtrajecten. Tot eind 2010 zijn 577 inburgeraars ingestroomd om aan een traject deel te nemen. De deelnemers volgen in kleine groepen 4 dagdelen in de week een intensieve training.

 

Omschrijving: Alle deelnemers zijn middels taaltrainingen, KNS, TGN lessen en portfoliobegeleiding voorbereid op het inburgeringexamen en worden tijdens het traject door een vaste begeleider intensief begeleid. Voor het examen nemen alle deelnemers deel aan een intensieve examentraining en vervolgens gaan zij op voor het inburgeringexamen. Tevens worden deze inburgeraars bemiddeld naar vrijwilligerswerk en naar participatieplekken. Het uiteindelijke doel van dit traject is het behalen van het inburgeringdiploma en blijvend actief participeren in de Tilburgse samenleving.

 

Opdrachtgever(s):          Sociale Zaken Werkgelegenheid Gemeente Tilburg