Eerste NCB Studiecheque uitgereikt aan een cursist uit Utrecht

ncbcheck uitreiking

 

De eerste studiecheque ter waarde van € 500,00 is op 13 oktober 2014 op het hoofdkantoor van het NCB in Utrecht door de directeur van het NCB uitgereikt aan Ahmed Haoulia, een van de cursisten die gestart is met een inburgeringscursus bij het NCB. Het NCB reikt elke maand (van september t/m december 2014) deze studiecheque uit aan een van de cursisten die zich in de desbetreffende maand voor een inburgerings- of staatsexamencursus heeft ingeschreven.

De loting over alle inschrijvingen in de maand september vond op 10 oktober 2014 plaats en Ahmed Haouali uit Utrecht was de gelukkige winnaar. De studiecheque wordt in mindering gebracht op het cursusgeld. Samen met zijn vrouw – die op het punt staat van bevallen – nam hij glunderend de studiecheque in ontvangst. Zij kunnen deze ‘meevaller’ heel goed gebruiken, zeker nu er op elk moment gezinsuitbreiding komt.Ahmed Haouali is afkomstig uit Tunesië, woont sinds 1 jaar in Nederland en volgt een inburgeringscursus van 15 maanden met diplomagarantie bij het NCB.
De directeur van het NCB, Ilhan Akel, heeft de studiecheque aan het gelukkige echtpaar overhandigd. Wij wensen Ahmed heel veel succes met de cursus en natuurlijk ook met zijn aaanstaande vaderschap!