Het NCB is in augustus 2009 door het Ministerie van VROM aangewezen als exameninstelling. U kunt bij het NCB terecht voor de volgende examens:

  • Portfolio (20 bewijzen) en panelgesprek
  • Portfolio (10 bewijzen) en 2 assessments
  • 4 assessments

U kunt de volgende documenten downloaden:

Jaarverslag van het NCB Examenbureau:

Jaarverslag_2011.PDF

Jaarverslag_2012.PDF

Jaarverslag_2013.PDF

Examenreglement van het NCB:

Examenreglement NCB Projecten BV versie 16

NCB Examenbureau

Postbus 638
3500 AP Utrecht