Doel: In opdracht van GGZ-Nederland het opzetten en onderhouden van een databank om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen vergroten.
Omschrijving: Om in- en doorstroom van allochtone medewerkers binnen de GGZ instellingen te vergroten wordt de databank GGZ DIVERS opgezet. In deze databank komen de gegevens van allochtone hulverleners die in Nederland of in het buitenland opgeleid zijn en binnen de GGZ instellingen als hulpverlener willen werken. Hoger opgeleide allochtonen, die een staf- of management functie willen vervullen. Allochtone studenten die een studie op het terrein van hulpverlening of gezondheidszorg volgen en binnen de GGZ stage willen volgen of willen werken. Werkgevers in de GGZ die op zoek zijn naar allochtone medewerkers kunnen hun vacatures, stageplaatsen e.d. via de databank GGZ DIVERS bekend maken. 
Via GGZ DIVERS worden allochtoon personeel en beschikbare vacatures bij GGZ instellingen en het interculcuralisatiebeleid van deze instellingen transparanter gemaakt en de juiste match tussen vraag en aanbod gerealiseerd.

Opdrachtgever(s) : GGZ Nederland
Samenwerkingspartners : GGZ instellingen
Contactpersoon NCB : Yvonne Kok en Margot Kijlstra NCB- Utrecht
Internetsite : www.ggzdivers.nl