Het NCB helpt om het inburgeringdiploma alsnog te halen

Steeds meer inburgeraars worden door hun gemeente gewezen op het aflopen van de termijn voor het behalen van het inburgeringdiploma. Het blijkt dat veel personen al een aardig eind op weg zijn, maar nog steeds enige onderdelen van het examen moeten afronden.

Daarom is het bij het NCB nu mogelijk om de losse onderdelen van het inburgeringexamen apart te volgen. Veel inburgeraars die graag hun examen alsnog willen behalen maken gebruik van deze mogelijkheid.

Het NCB heeft steeds vaker contact met inburgeraars die door hun gemeente zijn gewezen op de noodzaak om het inburgeringdiploma binnenkort te gaan halen. Dit komt omdat voor steeds meer personen de termijn van 3 of 5 jaar afloopt waarbinnen dat volgens de wet moet gebeuren. Het blijkt dat vrijwel iedereen in deze groep al een cursus heeft gevolgd. Door allerlei oorzaken heeft men die niet af kunnen maken. Ook komt het voor dat men wel een aantal onderdelen van het examen heeft behaald, maar is gezakt op een aantal andere punten.

Het NCB helpt deze groep door de mogelijkheid te bieden de nog ontbrekende onderdelen apart te volgen. Dit kan voor: EPE, KNS, TGN, Praktijkexamen, Staatsexamen I en II. De deelnemers zijn hier zeer enthousiast over omdat ze niet alles overnieuw hoeven te volgen. Ook gemeenten ondersteunen deze aanpak omdat ze het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk inburgeraars hun volledige diploma kunnen behalen. Hiermee wordt ook een boete voorkomen en krijgt de deelnemer een betere positie in de Nederlandse samenleving.

Voor meer informatie: mail naar info@ncbnet.nl of bel met 030-2394959