Het project Migrant’s Mobility heeft ten doel de mobiliteit van migranten uit derde landen te bevorderen.

 

Doelen van het project zijn:

 

o        het bewust maken van en informeren over de voordelen en mogelijkheden van arbeidsmobiliteit en werk;

o        het geven van een stem aan de doelgroep op Europees niveau en te pleiten voor hun rechten en eisen;

o        het opzetten van een netwerk  tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zweden om ervaringen en praktijken uit te wisselen, het discussiëren over hindernissen en zwakke punten, het ontwikkelen van beleid en programma initiatieven, die mobiliteit van migranten koesteren als een meerwaarde en een redmiddel voor de EU.

 

Hierbij wordt onderzocht:

 

o        In hoeverre is de informatie omtrent beroepsmobiliteit bekend bij derdelanders?

o        Welke (bestuursrechtelijke) hindernissen ondervinden derdelanders die hen beperken in hun mobiliteit binnen de EU?

o        Hoe kunnen personen en bedrijven geholpen worden om mobiel te worden?

o        Wat kan EURES (Europees arbeidsbureau) betekenen voor deze doelgroep?

 

Het project duurt 18 maanden en is een samenwerking van het NCB met de volgende organisaties:

 

o        Turkse Gemeenschap in Duitsland (TGD – Duitsland), Coördinator, www.tgd.de

o        Centrum voor Migranten in Tirol (ZeMiT – Oostenrijk), www.zemit.at

o        Federatie van Turkse arbeidersverenigingen (TRF – Zweden), www.trf.nu

o        Job Center Berlin Mitte (Duitsland), www.berlin.de/jobcenter/mitte

 

Bezoek de projectwebsite www.migrantsmobility.de