Imago-onderzoek voor het Nederlandse Rode Kruis onder allochtone groepen (1999 – 2000 / afgerond)

In opdracht van het Nederlandse Rode Kruis heeft het NCB de bekendheid en het imago van het Rode Kruis onderzocht bij allochtone groepen in Nederland.

Opdrachtgever(s) : Nederlandse Rode Kruis (NRK)