Inburgering- en participatietrajecten voor niet uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Niet uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen I en laten deelnemen aan de participatieactiviteiten.

 

Omschrijving: middels taaltrainingen, KNS, TGN lessen en portfoliobegeleiding de deelnemers voorbereiden op het inburgeringexamen. Alle deelnemers worden door een vaste begeleider intensief begeleid tijdens het traject en naar de participatieplekken. Een aantal  deelnemers wordt begeleid naar het Staatsexamen I. Voor het examen nemen alle deelnemers deel aan een intensieve examentraining en vervolgens gaan zij op voor het examen inburgering en Staatsexamen I.

 

Opdrachtgever(s):          Ooverbruggen Rotterdam