Inburgeringscursus A2

15 maanden, 50 weken, 2x per week

Algemeen
Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis Nederlandse Samenleving en Toets Gesproken Nederlands.
Deze cursus is bedoeld voor middenopgeleide personen met een laag tot gemiddeld leervermogen. Ook laagopgeleide personen met een taalniveau A0 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is voldoende getraind om het Inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen.

Cursusinhoud en lesmateriaal
Na aanmelding bij het NCB wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens wordt door een erkende TIWI toets het taalniveau, leerbaarheid van de cursist in beeld gebracht. Op basis van het intakegesprek en de TIWI toets wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist wordt besproken. Wanneer een cursist kiest voor een cursus met Diploma Garantie, tekent hij/zij met het NCB een overeenkomst waarin de voorwaarden voor de Diploma Garantie uiteen worden gezet.
De lessen worden gegeven door ervaren NT2 docenten die in bezit zijn van het NT2 certificaat of lesbevoegdheid.
Gedurende de cursus worden de cursisten 2x getoetst om hun vorderingen te meten. Twee maanden voor het einde van de cursus krijgen de cursisten via het NCB examentraining. Op deze wijze worden de cursisten optimaal voorbereid voor de examens.
Elke cursist krijgt van het NCB een inlog voor de NCB e-learningmethode Nieuwe Start Nederlands 0-A2, Samenleer Boeken deel 1 en 2, Nieuwe Start KNS en TGN. Tevens krijgt elke cursist de speciale NCB TGN app voor Android of Apple telefoons. Cursisten kunnen naast het leren in de klas ook thuis achter hun computer onbeperkt met hun cursus oefenen. Tenslotte krijgt elke cursist van het NCB een NT2 Woordenboek. De cursisten mogen al deze boeken houden.
Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken, luisteren en grammatica in het Nederlands op A2+ niveau goed te leren. Tevens leren zij KNS en TGN. De cursisten kunnen met deze methode en aanpak vaak in één keer hun inburgeringsdiploma halen. Deze cursus geeft een uitstekende aansluiting tot de NCB Staatsexamentrajecten I.

Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor middenopgeleide en lageropgeleide mensen met een laag tot gemiddeld leervermogen en Nederlands taalniveau vanaf A0. 

Cursusduur en contacturen
De cursisten krijgen gedurende 15 maanden, 50 weken, 2 keer per week 3 uur les.
Totale contacturen zijn: 300 uren.
De cursisten dienen daarnaast minimaal 6 uur per week thuis verder te studeren.

Groepsgrootte en leslocaties
Groepsgrootte is minimaal 8 en maximaal 15 personen.
Alle leslocaties van het NCB zijn voorzien van computers, whiteboard, audiovisuele apparatuur. NCB heeft momenteel diverse leslocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Tilburg. Voor meer informatie bel naar het NCB: 030-2394959

Kosten
Cursisten kunnen een cursus met of zonder diploma garantie kiezen.

  • NCB inburgeringscursus met een diploma garantie: inclusief 300 uren les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, KNS, TGN en Examentraining, Samenleer boek 1 en 2, NCB App TGN, Inburgeringsexamen en eventuele herexamens en NT2 Woordenboek.
    Prijs: € 3.335,– of in termijnen betalen 15 x € 235,–

  • NCB inburgeringscursus zonder een diploma garantie: inclusief 300 uren les,inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, KNS, TGN en Examentraining, Samenleer boek 1 en 2, NCB App TGN en NT2 Woordenboek. Kosten voor inburgeringsexamen of herexamens worden door de cursist zelf betaald.
    Prijs: € 3.135,– of in termijnen betalen 15 x € 220,–

  • DUO lening: U kunt voor deze cursus bij het NCB in aanmerking komen voor de lening via DUO. Het NCB kan u helpen om deze lening aan te vragen. Voor meer informatie over de DUO lening en berekening hoeveel lening u kunt krijgen klik hier.

Voor alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van het NCB  van toepassing.