Inburgeringscursus A2 – Privéles 12 maanden, 40 weken, 2x per week

Inburgeringscursus A2 – Privéles
12 maanden, 40 weken, 2x per week

Algemeen
Deze cursus bereidt cursisten voor op het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen op A2 niveau. In deze cursus worden alle onderdelen die noodzakelijk zijn om examen te kunnen doen, aangeboden. De onderdelen die worden aangeboden zijn: Nederlands op A2 niveau (lezen, schrijven, luisteren en spreken), Kennis Nederlandse Samenleving en Toets Gesproken Nederlands.
Deze cursus is bedoeld voor middenopgeleide personen met een gemiddeld leervermogen. Ook laagopgeleide personen met een taalniveau A1 kunnen aan deze cursus succesvol deelnemen. Aan het eind van deze cursus beheerst de cursist Nederlands op A2 niveau en is voldoende getraind om het Inburgeringsexamen op A2 niveau succesvol af te leggen.

Cursusinhoud en lesmateriaal
Na aanmelding bij het NCB wordt eerst met de cursist een uitgebreid intakegesprek gevoerd. Vervolgens wordt door een erkende TIWI toets het taalniveau, leerbaarheid van de cursist in beeld gebracht. Op basis van het intakegesprek en de TIWI toets wordt een cursusadvies opgesteld dat met de cursist wordt besproken.
De lessen worden gegeven door ervaren NT2 docenten die in bezit zijn van het NT2 certificaat of lesbevoegdheid.
Gedurende de cursus worden de cursist 2x getoetst om hun vorderingen te meten. Twee maanden voor het einde van de cursus krijgt de cursist via het NCB examentraining. Op deze wijze worden de cursist optimaal voorbereid voor de examens.
Elke cursist krijgt van het NCB een inlog voor de NCB e-learningmethode Nieuwe Start Nederlands 0-A2, Samenleer Boeken deel 1 en 2, Nieuwe Start KNS en TGN. Tevens krijgt elke cursist de speciale NCB TGN app voor Android of Apple telefoons. Cursisten kunnen naast het leren met een ervaren docent ook via zelfstudie thuis achter hun computer onbeperkt met hun cursus oefenen. Tenslotte krijgt elke cursist van het NCB een NT2 Woordenboek. De cursist mogen al deze boeken houden.
Cursisten krijgen met deze methode voldoende mogelijkheden om lezen, schrijven, spreken, luisteren en grammatica in het Nederlands op A2+ niveau goed te leren. Tevens leren zij KNS en TGN. De cursisten kunnen met deze methode en aanpak vaak in één keer hun inburgeringsdiploma halen. Deze cursus geeft een uitstekende aansluiting tot de NCB Staatsexamentrajecten I en II.

Vooropleiding en taalniveau
Deze cursus is geschikt voor middenopgeleide en lageropgeleide mensen met een gemiddeld leervermogen en Nederlands taalniveau A1.

Cursusduur en contacturen
De cursisten krijgen gedurende 12 maanden, 40 weken, 2 keer per week 1,5 uur les.
Totale contacturen zijn: 120 uren.
De cursisten dienen daarnaast minimaal 8 uur per week thuis verder te studeren.

Privéles wordt door een ervaren docent bij de cursist thuis gegeven.

Voor meer informatie bel naar het NCB: 030-2394959 of mail naar info@ncbnet.nl

Kosten
Cursisten kunnen een cursus met of zonder Diplomagarantie kiezen.

  • NCB inburgeringscursus met een diploma garantie: inclusief 120 uren les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, KNS, TGN en Examentraining, Samenleer boek 1 en 2, NCB App TGN, Inburgeringsexamen en eventuele herexamens en NT2 Woordenboek.
    Prijs: € 6.335,– of in termijnen betalen 9 x € 560,–
  • NCB inburgeringscursus zonder een Diplomagarantie: inclusief 120 uren les, inlogcode voor de NCB e-learningmethode Nederlands, KNS, TGN en Examentraining, Samenleer boek 1 en 2, NCB App TGN en NT2 Woordenboek. Kosten voor inburgeringsexamen of herexamens worden door de cursist zelf betaald.
    Prijs: € 6.135,– of in termijnen betalen 12 x € 540,–

  • DUO lening: U kunt voor deze cursus bij het NCB in aanmerking komen voor de lening via DUO. Het NCB kan u helpen om deze lening aan te vragen. Voor meer informatie over de DUO lening en berekening hoeveel lening u kunt krijgen klik hier.

Voor alle cursussen zijn de Algemene Voorwaarden van het NCB van toepassing.