Inburgeringtrajecten voor uitkeringsgerechtigde inburgeraars in Rotterdam (2007-2012)

Doel: Uitkeringsgerechtigde oud- en nieuwkomers laten deelnemen aan het traject om het inburgeringdiploma te halen met een profiel OGO, Werk, Maatschappelijke Participatie en Ondernemerschap en Staatsexamen I. Vanaf 2007 tot eind 2010 zijn 1400 inburgeraars met hun trajecten gestart.

 

Omschrijving: middels taaltrainingen, KNS, TGN lessen en portfoliobegeleiding de deelnemers voorbereiden op het inburgeringsexamen. Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Een aantal deelnemers wordt begeleid naar het Staatsexamen I. Voor het examen nemen alle deelnemers deel aan een intensieve examentraining en vervolgens gaan zij op voor het examen inburgering en Staatsexamen I.

 

Opdrachtgever(s):          Sociale Zaken Werkgelegenheid Gemeente Rotterdam