2002 – 2003

Doel: een algemene standaard voor intercultureel kwaliteitsbeleid van alle lidinstellingen van GGZ Nederland.

 

Omschrijving: In een eerder project (ontwikkeling intercultureel toetsingskader voor de verslavingszorg) is door het Trimbos instituut en het NCB een multicultureel toetsingskader voor de verslavingszorg ontwikkeld. In het huidige project wordt het kader verbreed en toepasbaar gemaakt voor de gehele GGZ sector. Het intercultureel toetsingskader wordt ingepast in het reguliere kader voor kwaliteitszorg, namelijk het HKZ certificatieschema. Tevens worden praktische richtlijnen opgesteld voor implementatie door management van GGZ instellingen.

 

Opdrachtgever:                                   Trimbos-instituut; namens GGZ Nederland

Samenwerkingspartners:                     Trimbos instituut Utrecht, team ‘Kwaliteit’ en team ‘Interculturalisatie’ van GGZ Nederland, GGZ-instellingen

Contactpersoon NCB:                          Mariëtte Hoogsteder