Interculturele zorg en voorlichting nierpatiënten (2001 – 2002)

Doel: verbetering van de zorg en voorlichting aan allochtone nierpatiënten in dialysecentra.
Omschrijving: Vijf regionale werkgroepen worden gevormd, bestaande uit (dialyse)verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en allochtone nierpatiënten, eventueel aangevuld met andere hulpverleners. Via een probleemgerichte aanpak werken de groepen ieder tot eind 2001 aan concrete verbeteringen van zorg en voorlichting aan migranten. Deze worden in enkele dialysecentra uitgeprobeerd en getoetst op haalbaarheid en effect. Daarna worden met andere dialysecentra implementatietrajecten in gang gezet.
Het project eindigt met een conferentie in 2002, waar ervaringen landelijk overdraagbaar worden gemaakt met presentaties / workshops.

Opdrachtgever : Nierstichting Nederland (NSN), patiëntenvereniging LVD
Samenwerkingspartners : NSN, LVD, NIGZ, DNN
Contactpersoon NCB : Mariëtte Hoogsteder en Nuray Sönmez