Kennis en ervaring

Het NCB heeft 40 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen op het gebied van Nederlandse taal, inburgering en re-integratie. Wij zijn specialist in het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en door allochtonen op het gebied van arbeidsmarkt/werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn.

In onze projecten werken medewerkers van verschillende herkomst en uiteenlopende disciplines samen om een optimaal resultaat te kunnen garanderen. Op die manier kunnen verschillende deskundigheden het meest effectief worden ingezet.

Het NCB is voortdurend bezig met innovatie en verbetering van de dienstverlening. Als eerste organisatie zetten we de door onszelf ontwikkelde e-learning centraal in de dienstverlening.