Kwaliteit van de ambulante hulpverlening / Verwey Jonker project (2000 – 2001 / afgerond)

Doel: ontwikkeling van kwaliteitscriteria voor de ambulante hulpverlening aan allochtone cliënten.

Opdrachtgever : Verwey Jonker instituut