Kwaliteitszorg Allochtonen in de Gezondheidszorg (1996 – 2000 / afgerond)

Doel: Het implementeren en verder ontwikkelen van het door het NCB ontwikkelde raamwerk “Kwaliteitszorg Allochtonen in de gezondheidszorg” binnen instellingen en praktijken van individuele beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. 

Opdrachtgever(s) : ZorgOnderzoek Nederland (ZON)