Het ontwikkelen van cursusmateriaal en een docentenhandleiding voor een module “Maatschappelijke participatie” als aanvulling op het bestaande basisaanbod in de volwasseneneducatie. De module heeft als onderwerp het participeren in de Nederlandse samenleving als werknemer, ouder, buurtbewoner, consument etc.

Opdrachtgever(s) : CINOP (voorheen SVE)
Samenwerkingspartners : James Boswell Instituut