Een goede kennis en beheersing van de Nederlandse taal staan bij ons centraal als een middel om volwaardig te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Daarnaast willen wij nieuwe Nederlanders helpen met het zo snel mogelijk vinden van hun weg in de maatschappij. Het vinden van werk en het leveren van een bijdrage als vrijwilliger of opvoeder staan daarbij centraal. Wij bouwen voort op de inzet en motivatie die al aanwezig zijn bij burgers, bedrijven en overheidsorganisaties. Het NCB zet zich in om verbindingen te leggen, de krachten te bundelen en waar nodig ondersteuning te bieden.

In de visie van het NCB moeten zoveel mogelijk (nieuwe) inwoners van Nederland zo snel mogelijk zelfstandig, dus zonder tussenkomst van professionele intermediairs, hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en zelf richting geven aan hun leven.

Het NCB wil aan dit proces een concrete bijdrage leveren door het organiseren van trainingen, het uitvoeren van projecten en het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal.