Multiculturalisatie van de MultiFunctionele Organisatie (MFO)-Volwassenen regio Amsterdam Oost en Zuidoost (1998 – 2000 / afgerond)

Doel: Het ontwikkelen van een integrale multiculturele zorgvisie voor de MFO-volwassenen De Meren te Amsterdam.

Opdrachtgever(s) : ZorgOnderzoek Nederland (ZON)