Multimediagebruik in het NT2-volwassenenonderwijs (1997 – 1998 / afgerond)

CD-rom 7/43: Een alfabetiseringsmethode die door nagenoeg alle instellingen in het volwassenenonderwijs wordt gebruikt en de functie heeft van een basisleergang voor alfabetisering. De methode en het bijbehorende interactieve multimediamateriaal is ontwikkeld voor cursisten die de mondelinge en/of schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands als tweede taal willen aanleren of vergroten.

Opdrachtgever(s) : NCB
Samenwerkingspartners : CINOP en ABC (Amsterdam)