NCB Opleidingen zoekt trajectbegeleider – re-integratie coach voor de vestiging Utrecht (32 tot 36 uur per week).

Functieomschrijving
De re-integratie coach is verantwoordelijk voor het begeleiden van cliënten binnen de UWV trajecten WerkFit en NaarWerk.
Als trajectbegeleider ben je belast met de begeleiding en coördinatie van de alfabetiserings-, inburgering- en staatsexamentrajecten, waarbij cursisten opgeleid worden voor het inburgeringsexamen.
De re-integratiecoach / trajectbegeleider wordt aangestuurd door de algemeen directeur.


Werkzaamheden Re-integratiecoach
o Het voeren van intakegesprekken;
o Het coachen, begeleiden en monitoren van re-integratiecliënten binnen de trajecten van het UWV: NaarWerk of WerkFit maken;
o Het opstellen van re-integratieplannen en voortgangsrapportages voor opdrachtgevers en cliënten;


Werkzaamheden Trajectbegeleider
o Het voeren van intakegesprekken inclusief het afnemen van toetsen;
o Het in overleg plaatsen van nieuwe cursisten;
o Het monitoren van de cursisten;
o Het voeren van maandelijkse begeleidingsgesprekken;
o Het bijhouden van de cursistenregistratie.


Functieprofiel
o Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau;
o Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als re-integratiecoach;
o Je bent communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk);
o Je bent flexibel;
o Je functioneert goed in teamverband;
o Je bent in staat oplossings- en resultaatgericht te werken;
o Je bent een verbinder, maakt makkelijk contact en kunt omgaan met verschillende culturen;
o Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
o Je bent sensitief en beschikt over inlevingsvermogen maar kunt dit koppelen aan een zakelijke benadering van trajectuitvoering.
o Je werkt planmatig en bent in staat met deadlines om te gaan;

Contactgegevens
Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de directeur van het NCB, I. Akel, per email: solliciteren@ncbnet.nl  Voor vragen kunt je bellen naar 088 877 00 00.