NCB Opleidingen verzorgt cursussen gericht op het leren van de Nederlandse taal, inburgering en werk. Het gebruik van de door onszelf ontwikkelde unieke e-learningmethodiek staat hierbij centraal. Omdat een studie met gebruik van e-learning overal gevolgd kan worden waar een computer met een internetverbinding beschikbaar is, worden de cursussen altijd zeer flexibel ingericht. De leslocatie kan thuis zijn, bij het NCB, bij een docent of in een bedrijf.

Doelgroepen
De opleidingen van het NCB kunnen gevolgd worden door:

 • Individuele inburgeraars (voorbereiding op het inburgering- of staatsexamen)
 • Bedrijven (zittend of toekomstig personeel en Social Return)
 • Overheid (zelfredzaamheid, taalverbetering en re-integratie).

Cursussen voor individuele inburgeraars

Onze cursussen voor individuele inburgeraars sluiten nauw aan bij de nieuwe Wet Inburgering. Personen die zich permanent in Nederland willen vestigen, zijn nu zelf verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal en de voorbereiding op het inburgeringexamen. NCB Opleidingen heeft een cursusprogramma dat helemaal is ingericht voor deze nieuwe verplichtingen. Wij ondersteunen de deelnemers in hun wens om zo snel mogelijk het Inburgeringdiploma of het Staatsexamen te behalen.

Cursusoverzicht van het NCB

·Nederlands basis (0 tot A2)
De cursus is bedoeld voor mensen die (bijna) geen kennis hebben van de Nederlandse taal. De cursus leidt op van niveau 0 naar niveau A2. Na de cursus kan de deelnemer redelijk communiceren in het Nederlands.

·Inburgeringdiploma (A2)
Met deze opleiding kan de cursist voldoen aan de eisen van het Diploma Inburgering. De deelnemer krijgt lessen Nederlands (lezen, schrijven, spreken en luisteren), KNS (Kennis Nederlandse Samenleving) en TGN (Toets Gesproken Nederlands). Tevens meldt het NCB de cursist voor het inburgeringexamen aan.

·Staatsexamen I en II (B1 en B2)
Voor snelle leerders en cursisten die al beschikken over een vooropleiding op HBO / universitair niveau bieden wij een cursus gericht op het behalen van Staatsexamen I, eventueel gevolgd door Staatsexamen II. Het NCB verzorgt de gehele cursus en de aanmelding voor het officiële Staatsexamen.

· Examentraining: Inburgering en Staatsexamen

 • Wij bieden cursisten graag een zo groot mogelijke kans om te slagen voor het examen. Daarom kan voor de Inburgeringtoets en het Staatsexamen aanvullend een intensieve examentraining worden gevolgd. 
 • Een cursist die een onderdeel van het inburgeringexamen (EPE, KNS, TGN of praktijkexamen) of een onderdeel van het Staatsexamen wil behalen, kan hiervoor bij NCB Opleidingen een aparte examentraining krijgen.
 • De individuele inburgeraar kan op verschillende manieren deelnemen aan de cursus. De basis wordt altijd gevormd door de flexibele e-learning. Daaromheen kan men zelf een servicepakket samenstellen.

Informatiebijeenkomsten
Wekelijks organiseren wij een informatiebijeenkomst in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Daar kunnen belangstellenden advies krijgen over de inburgering, de DUO lening en de cursussen van het NCB. Het NCB is als erkend opleidingsinstituut gerechtigd om bij DUO een lening aan te vragen voor een cursist.

Zelfstandig leren met NCB e-learning Methode Nieuwe Start

Vormen van leren:

Onbeperkte toegang:

 • Ons cursusprogramma is interactief en zeer gebruiksvriendelijk. De cursist mag, binnen de afgesproken periode, onbeperkt inloggen en gebruik maken van het programma. Dat kan op iedere plek met een internetverbinding. Indien gewenst is individuele begeleiding, via een helpdesk, mogelijk. Ook kunnen wij bemiddelen voor de aanschaf van een goedkope pre-used laptop.
 • Docent aan huis:
 • Het NCB kan via ons Nieuwe Start Netwerk ervaren en gecertificeerde taaldocenten beschikbaar stellen voor intensieve individuele begeleiding aan huis. De docenten zijn door NCB zorgvuldig geselecteerd en hebben bij het NCB een aanvullende opleiding gevolgd als docent e-learning.
 • Leren in (kleine) groepen:
 • Het NCB kan ook de cursisten en docenten uit het Nieuwe Start Netwerk bij elkaar brengen in kleine en flexibele lesgroepen. Deze werken lokaal, op een door de docent aangewezen locatie. 
 • Open leercentrum:
 • In een aantal grote steden heeft het NCB een open leercentrum. De cursist kan hier zelfstandig de cursus e-learning volgen op een NCB-computer. Voor vragen of extra begeleiding is altijd een ervaren NCB-docent aanwezig.

Cursussen voor bedrijven en overheid
NCB Opleidingen verzorgt, op basis van de flexibele e-learning cursussen voor bedrijven en overheid. Deze cursussen zijn gericht op het “Nederlands van de werkvloer”. De cursist leert (beter) Nederlands, wordt getraind in de omgangsvormen op het werk, leert solliciteren en presenteren en wordt geholpen om werk (weer) centraal te stellen in het leven.

 • Nederlands naar het werk

  Deze cursus richt zich op deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die nog geen duidelijk beeld hebben van het werk in een bedrijf. Naast de taal wordt veel aandacht besteed aan motivatie en werkhouding.

 • Nederlands aan het werk  
  Deze cursus wordt gekoppeld aan een branche (detailhandel, dienstverlening, zorg, techniek e.d.). De deelnemer leert Nederlands op basis van voorbeelden uit de bedrijfspraktijk, gaat op stage in bedrijven en wordt zo voorbereid om als gewaardeerde collega ingezet te kunnen worden.

 • Nederlands op het werk 
  Samen met bedrijven of samenwerkingsverbanden ontwikkelen wij een training die precies op maat aansluit bij de personele behoefte van de opdrachtgever. Het kan hierbij zowel gaan om werknemers die nog moeten instromen als om personeel waarvan het taalniveau verder moet worden verhoogd. 

 Voor meer informatie mail naar info@ncbnet.nl of bel: 030 2394959 of vul het aanmeldingsformulier in.