NCB project Taal en Werk voor mensen met een uitkering in Amsterdam is gestart

NCB Projecten is in Amsterdam met het project Taal en Werk voor trede 2+ gestart. In totaal 116 cliënten met een uitkering van de Dienst Werk en Inkomen (DWI) nemen deel aan dit traject.

Het traject beslaat 5 dagdelen per week gedurende 4 maanden. De deelnemers krijgen 3 dagdelen Nederlandse taal algemeen en taal gericht op werk, sollicitatietraining en sollicitatievaardigheden.

Tevens lopen zij twee dagdelen per week stage om de taal die zij geleerd hebben in de praktijk toe te passen. Het NCB verzorgt het taalonderwijs, in combinatie met een goede voorbereiding op een toekomstige baan. Het Nederlands wordt geleerd met de unieke e-learning methodiek van het NCB. Daarnaast leren de cliënten de taal van de werkvloer en oefenen zij met solliciteren. Tijdens het traject worden de deelnemers via gastlessen en bezoeken aan werkgevers in contact gebracht met de potentiële werkgevers. Doel van dit traject is dat de deelnemers qua taal en vaardigheden zodanig worden toegerust, dat zij daarna zelfstandig op zoek kunnen gaan naar een betaalde baan.

Het project komt voort uit de conclusie van DWI dat voor veel cliënten de taal het belangrijkste probleem is dat in de weg staat tussen een uitkering en een baan. Door het taalonderwijs en het voorbereiden op werk direct te koppelen helpt het NCB de deelnemers op weg naar een zelfstandig bestaan.Het project Taal en Werk vormt een onderdeel van de nieuwe dienstverlening van het NCB. Met de e-learningprogramma’s Nieuwe Start naar het Werk, Nieuwe Start aan het Werk en Nieuw Start op het Werk wordt taalonderwijs een onderdeel van de instroom naar werk. Nu de gemeenten zich voorbereiden op de nieuwe participatiewet wordt het steeds meer van belang om slimme combinaties te maken tussen het aanleren van taal en het voorbereiden op werk. Gemeenten die ook een dergelijk project willen opzetten kunnen contact opnemen met het NCB, info@ncbnet.nl of tel. 030-2394959.