NCB algemeen

Het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) is een onafhankelijke landelijke projectorganisatie. Vanuit de vestigingen in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam voert het NCB projecten uit en biedt het diensten en producten aan, gericht op het verbeteren van de positie van migranten in de Nederlandse samenleving.
Volwaardige participatie van migranten is voor het NCB een voorwaarde om tot een samenleving te komen, waarin alle beschikbare krachten en talenten optimaal gebruikt worden.
Om dat te bereiken dienen overheden, bedrijven en instellingen hun organisatie toegankelijker te maken voor migranten. De samenleving is immers sterk veranderd en de producten en dienstverlening moeten ook op de migranten worden afgestemd. Daarnaast moeten migranten beter worden toegerust om maatschappelijke mogelijkheden te kunnen benutten. Het NCB wil aan dit proces een concrete bijdrage leveren.

Het NCB heeft ruim 25 jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van projecten voor en door allochtonen op het gebied van arbeidsmarkt/werkgelegenheid, ondernemerschap, onderwijs, (gezondheids)zorg en welzijn en met het adviseren en begeleiden van bedrijven en instellingen op het gebied van interculturele communicatie en intercultureel personeelsbeleid. Tevens beschikt het NCB over een eigen uitgeverij en een Centrum voor Etnomarketing.

Het NCB ontwikkelt concrete projecten voor diverse opdrachtgevers, co├Ârdineert en voert deze projecten van de start tot en met de nazorg uit.

Het NCB beschikt over een breed netwerk van deskundige organisaties en personen, waarmee in de diverse projecten wordt samengewerkt. Doel van de samenwerking is de bundeling van kennis en ervaring, die leidt tot een optimaal resultaat.

Sinds 1996 is het NCB maatschappelijk ondernemer en voert het zijn activiteiten zonder structurele overheidssubsidie uit. Het NCB zet nu zijn expertise en ervaring in bij de uitvoering van opdrachten van derden.