Doel: functie- en sectorgerichte taalscholing op maat voor hoger opgeleiden.
Omschrijving: In de eerste fase wordt de beschikbaarheid en bruikbaarheid van methodes, leermiddelen en toetsen NT2 voor anderstalige studenten in het hoger onderwijs geïnventariseerd. Op grond van deze inventarisatie wordt een voorstel gedaan voor het bewerken van bestaande en het ontwikkelen van nieuwe uitgaven en programma’s die zoveel mogelijk zijn gericht op sectoren van HBO en universitaire opleidingen (economie, techniek, medisch / gezondheidszorg, rechten, educatie en sociale studies). Door middel van ICT en afstandsleren moeten deze nieuwe materialen maatwerk voor individuele verwerving van NT2 mogelijk maken. 
De eerste fase van dit project loopt van januari tot mei 2001. Geplande doorloop van het project tot 2003.

Opdrachtgever eerste fase : Expertise Centrum Allochtonen Hoger Onderwijs (ECHO)