Het NCB heeft een uitgebreid programma met lessen Nederlandse taal waaruit u kunt kiezen:

  • Basis Nederlands

De cursist krijgt lessen Nederlands met schrijven, lezen, luisteren en spreken tot A2 niveau. Het is basis-Nederlands waarmee de cursist/ deelnemer zich goed kan redden in de samenleving.

  • Staatsexamen Nederlands

De cursist voor dit programma heeft al goede kennis van het Nederlands en wil zich verder bekwamen in de taal. Het programma leidt de cursist/ deelnemer op tot het niveau Staatsexamen 1 of 2. Nederlands op hoog niveau en een basis voor werk of studie in Nederland.

  • Examentraining

De extra ondersteuning van de examentraining is voor cursisten die dat nodig hebben om hun diploma te halen. Ook kunnen zij dat gebruiken als zij elders al een opleiding gevolgd hebben of nog een diploma moeten gaan halen.

*   Nederlands voor re-integratie

Bestemd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij de Nederlandse taal een belemmering vormt. Na het behalen van een bepaald niveau kan de cursus in combinatie met werk worden voortgezet.

  • Nederlands op de werkvloer

Elke sector en branche heeft zijn eigen taal en instructies. Moeilijk voor buitenstaanders. Eenvoudig voor (aankomende)  werknemers die deze cursus volgen. De cursist raakt bekend met vaktaal, opdrachten, praten met collega‚Äôs en overleg met de leidinggevende en, natuurlijk, de veiligheidsvoorschriften.

Het NCB biedt lessen in groepen met een docent en heeft ook de methode e-learning voor studie op zelf gekozen tijdstippen en locaties. Ter ondersteuning van beide methodes beschikt het NCB over Open Leer Centra (OLC) waar de cursist op de eigen tijd stof kan leren en herhalen. De aanmelding is strikt individueel. Er is geen wachttijd en er is geen minimum aantal deelnemers om te kunnen starten.