Onderzoek naar kansen, bedreigingen en problemen die er zijn ten aanzien van allochtone jongeren in de gemeente Sliedrecht. 

Opdrachtgever(s) : Regionaal Centrum Buitenlanders Dordrecht