Onderzoek toegankelijkheid van jeugdzorg- en jeugdwelzijnsvoorzieningen voor allochtone kinderen en jongeren in de provincie Flevoland (2000 / afgerond)

Doel: Toetsen van de toegankelijkheid van bestaande instellingen en voorzieningen in de jeugdzorg en jeugdwelzijn voor allochtone kinderen en jongeren in de provincie Flevoland.

Opdrachtgever : Provincie Flevoland