Ontwikkeling intercultureel toetsingskader in de verslavingszorg (2001 / afgerond)

Doel: een algemeen aanvaarde standaard voor intercultureel kwaliteitsbeleid.

Opdrachtgever : GGZ Nederland
Opdrachtnemer : Trimbos-instituut, in samenwerking met het NCB