Opzetten databank t.b.v. het FNV kenniscentrum “Minderheden en de arbeidsmarkt” (1999 – 2001 / afgerond)

Doel: Het opzetten en implementeren van een databank van scholingsinstanties en projectorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktprojecten voor minderheden in Nederland. De databank is bestemd voor bestuurders en beleidsmedewerkers van de bij de FNV aangesloten bonden en O&O-fondsen. 

Opdrachtgever(s) : FNV