De kosten voor de praktijkexamens zijn:

Portfolio (20 bewijzen) en panelgesprek          € 300,-

Portfolio (10 bewijzen) en 2 assessments        € 275,-

4 assessments                                           € 415,-

Herkansing per assessment                           € 125,-

Herkansing Panelgesprek                              € 100,-