tart juni 2003, instroom in september 2003 mogelijk

Doel: 15 werkzoekende allochtonen in de regio Rotterdam door middel van een intensief programma opleiden tot beveiliger en laten instromen in verschillende functies binnen de beveiligingssector middels een leer-werkovereenkomst. 
Omschrijving: Werkzoekende allochtone kandidaten met belangstelling voor de beveiligingssector worden tijdens een 6 weken durende intensieve basisopleiding zodanig toegerust dat zij in staat zijn om door te stromen naar de opleiding beveiliger.
Tijdens de basisopleiding krijgen de kandidaten intensief les in Nederlands vaktaal, rekenen, beroepsbeeld, beroepsinhoud en beroepspraktijk, trainingen communicatie, sociale vaardigheden en sollicitatie. Daarna volgen de kandidaten gedurende 4 maanden een duaal opleidingstraject tot beveiliger. In dit traject volgen de kandidaten één dag per week de opleiding bij het NCB en werken zij vier dagen per week, met een leer-werkovereenkomst, bij een erkend beveiligingsbedrijf. De kandidaten worden gedurende twee maanden op de werkvloer door het NCB begeleid.

Opdrachtgever (s)        : UWV Dordrecht

Contactpersoon NCB     : Reza Chaman Zibai en Nicolette Wensveen  NCB-Rotterdam