Doel: 15 werkzoekende allochtone vrouwen via een integrale aanpak in te laten stromen als medewerkers in de contractcatering.

Omschrijving: Werkzoekende allochtone kandidaten met belangstelling voor de cateringsbranche worden tijdens een intensieve basisopleiding zodanig toegerust dat zij in staat zijn in te stromen in de contractcatering. Tijdens de basisopleiding krijgen de kandidaten intensief les in Nederlandse vaktaal, rekenen, beroepsbeeld, beroepsinhoud en beroepspraktijk, trainingen communicatie, sociale vaardigheden en solliciteren. De basisopleiding bestaat uit twee delen. De eerste vier weken volgen de kandidaten vier dagen per week les. Tijdens het tweede gedeelte van de basisopleiding volgen de kandidaten vier weken lang twee dagen in de week de basisopleiding en lopen zij twee dagen in de week stage bij een contractcateraar. Na afloop van de stage worden de kandidaten bij goed functioneren aangenomen op een parttime contract. De kandidaten worden gedurende 8 weken op werkvloer door het NCB begeleid.

 

Opdrachtgever(s):            Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam

      Samenwerkingspartners:  Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid  Contractcatering,  Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Zuidelijk Noord-Holland, werkgevers in de contractcatering