Doel:
 Doel van het project is om 15 allochtone vrouwen, in het kader van het oudkomersbeleid, via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang en via de verkorte opleiding SPW-3 op te leiden tot gediplomeerd groepsleidster.

Opdrachtgever(s) : Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn