Project 15 Allochtone vrouwen in de kinderopvang III (2003 / afgerond)

Doel: Doel van het project is om 15-20 allochtone vrouwen, in het kader van het oudkomersbeleid, via het voorschakeltraject voor te bereiden op werken in de kinderopvang en via de verkorte opleiding SPW-3 op te leiden tot gediplomeerd groepsleidster.
Omschrijving: De kandidaten volgen een basisopleiding van totaal 16 weken. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen, communicatietraining, een voorbereidende basisopleiding voor het leer-werk traject in de kinderopvang. 
De basisopleiding is praktisch van aard. Elk onderdeel van de opleiding bestaat uit theorie en oefeningen. 
Tijdens deze basisopleiding volgen de kandidaten 10 weken lang gedurende 2 dagen per week een praktijk stage bij een kinderopvanginstelling. Na deze duale voorschakelperiode komen de kandidaten in dienst bij de kinderopvanginstellingen, werken 4 dagen in de week en volgen gedurende 2 jaar 1 dag in de week de verkorte opleiding SPW-3. Na deze opleiding kunnen de kandidaten verder werken als gediplomeerd groepsleidster binnen de kinderopvanginstellingen. 
Tijdens de opleiding en op de werkvloer ondersteunt de begeleider van het NCB de vrouwen. 

Opdrachtgever(s) : Gemeente Amsterdam Dienst Welzijn
Samenwerkingspartners : OSA, Europa College, kinderopvanginstellingen
Contactpersoon NCB : Fatma Sevinc, Bulent Yilmaz