Project 40 allochtone timmerkrachten (2002 – 2003 / afgerond)

Doel: 40 werkloze allochtonen in de regio Zuidelijk Noord-Holland door middel van een intensief programma opleiden en laten instromen in de bouwsector als primaire timmerkracht.

Opdrachtgever(s):             Vereniging Amsterdamse Bouwbedrijven (VAB)

Samenwerkingspartners:    Centrum Vakopleiding Amsterdam

                                       SSP Diemen

                                       RPA Zuidelijk Noord-Holland