Doel: 90 werkloze allochtonen in de regio’s Amsterdam en Rotterdam door middel van een intensief metaalsectorbreed programma opleiden en laten instromen in verschillende functies binnen metaalbedrijven. Uitvoering van dit project vindt vanuit de NCB vestigingen Amsterdam en Rotterdam plaats.
Omschrijving: Werkzoekende allochtone kandidaten met belangstelling voor de metaalbranche worden tijdens een 11 weken durende intensieve basisopleiding zodanig toegerust dat zij in staat zijn om door te stromen naar de opleiding plaatconstructie, draaien, frezen en montage. Tijdens de basisopleiding krijgen de kandidaten intensief les in Nederlands vaktaal, technisch rekenen, beroepsbeeld, beroepsinhoud en beroepspraktijk en trainingen communicatie, sociale vaardigheden en sollicitatie. Daarna volgen de kandidaten gedurende 12 weken een duaal opleidingstraject. In dit traject volgen de kandidaten gemiddeld drie dagen per week de opleiding en twee dagen lopen zij stage bij een metaalbedrijf. Na een 23 weken durend traject worden de kandidaten door het NCB bij een metaalbedrijf geplaatst en gedurende 2 maanden op de werkvloer door het NCB begeleid.

Opdrachtgever(s) : A&O Metalektro, Leidschendam
Samenwerkingspartners : AVAL opleidingen (Rotterdam), ROC Amsterdam
Contactpersoon NCB :

Fatma Sevinc  NCB-Amsterdam,

Reza Chaman Zibai  NCB-Rotterdam