Doel:
 Het aanbieden van NT2 lessen gecombineerd met conversatielessen aan 45 oudkomers met als doel hen te blijven activeren tussen twee taaltrainingen in. Op deze wijze kan de overgang naar de vervolgcursus beter verlopen.

Omschrijving: Gedurende 9 maanden 1 dagdeel per week nemen kandidaten die in het kader van een oudkomerstraject reeds Nederlandse taallessen hebben gevolgd deel aan de doorstroomklas. De cursus is gericht op het op peil houden van de kennis van de Nederlandse taal en gemotiveerd houden van mensen om door te gaan met het leren van de Nederlandse taal. In overleg met de taalcoördinator van het stadsdeel worden de deelnemers tussentijds uitgeplaatst naar een vervolgtraject. Deelnemers die niet uitstromen, kunnen maximaal zes maanden deelnemen aan de doorstroomklas.

 
      Opdrachtgever(s):                   Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer Amsterdam