Project Gezondheidszorg: een arbeidsmarktperspectief voor allochtonen (1999 – 2000 / afgerond)


Doel: 30 werkloze allochtonen in Rotterdam opleiden op het gebied van gezondheidszorg en hen plaatsen bij zorgsinstellingen.

Opdrachtgevers(s) : Dienst Sociale Zaken & Werkgelegenheid (Rotterdam)