Project Inburgering 121 oudkomers gemeente Rotterdam (2006 – 2007)

De gemeente Rotterdam (dienst JOS) heeft het NCB gevraagd met ingang van juni 2006 121 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en opvoedingsondersteuning.

 

Het uitgangspunt is het taalniveau van deze oudkomers te verhogen op de vier taalvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren).

Daarnaast is het doel van de intensieve cursus om het voor deze deelnemers mogelijk te maken zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. Hiervoor worden maatschappelijke stages georganiseerd en praktijkopdrachten op het gebied van opvoedingsondersteuning, ouderparticipatie en maatschappijoriƫntatie.

Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een oudkomerscertificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ilhan Akel van NCB Projecten BV via telefoonnummer: 030-2394959. E-mail adres: info@ncbnet.nl.