De gemeente Den Haag heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2005 60 oudkomers te scholen op het vlak van NT2 en maatschappijoriëntatie.

 

Het uitgangspunt is het taalniveau van deze vrouwelijke oudkomers te verhogen op de vier taalvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren).

Daarnaast is het doel van de intensieve cursus om het voor deze deelnemers mogelijk te maken zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. Hiervoor worden taalstages georganiseerd en praktijkopdrachten op het gebied van opvoedingsondersteuning, ouderparticipatie en maatschappijoriëntatie.

Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een oudkomerscertificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ilhan Akel of Margot Kijlstra van NCB Projecten BV via  telefoonnummer: 030-2394959. E-mail adres: info@ncbnet.nl.