Doel:
 Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 80 oudkomers door middel van een intensieve taaltraining gecombineerd met opvoedingsondersteuning.

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van maximaal 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit Nederlandse taallessen gecombineerd met opvoedingsondersteuning. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om als opvoeder te functioneren in de Nederlandse maatschappij en wordt hun maatschappelijke mobiliteit vergroot. De intensieve training kent in totaal 324 contacturen.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

      Opdrachtgever(s):                   Gemeente Nijmegen