Project Inburgering (PAVEM) 36 allochtone vrouwen gemeente Ede (2006 – 2007)

De gemeente Ede heeft het NCB gevraagd met ingang van december 2006 36 allochtone vrouwen toe te leiden naar het inburgeringsexamen.

 

Het uitgangspunt is het taalniveau van deze allochtonen te verhogen op de vier taalvaardigheden (lezen, schrijven, spreken, luisteren) tot het vereiste niveau van het inburgeringsexamen: NT2 niveau 2 op Spreken en Luisteren en NT2 niveau 1 voor Lezen en Schrijven.

Daarnaast is het doel van het Pavem traject het voor 18 niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen mogelijk te maken zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. Hiervoor worden maatschappelijke stages georganiseerd en praktijkopdrachten op het gebied van opvoedingsondersteuning, ouderparticipatie en maatschappijoriëntatie.

Voor de 18 vrouwen met een uitkering is het doel van het traject daarnaast hen toe te leiden naar arbeid of een voorbereiding daarop.

Wanneer de deelnemers het traject met goed gevolg hebben doorlopen, nemen zij deel aan het inburgeringsexamen en wanneer zij daarvoor slagen zijn zij niet meer inburgeringsplichtig.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ilhan Akel van NCB Projecten BV via telefoonnummer: 030-2394959. E-mail adres: info@ncbnet.nl.