Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van 35 oudkomers door middel van een intensieve taaltraining gecombineerd met een duale component. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen en de kandidaat uit te laten stromen naar betaald/onbetaald werk of naar een beroepsopleiding.

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten een traject bestaande uit Nederlandse taallessen gecombineerd met beroepenoriëntatie/sociale activering. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om als toekomstig medewerker te functioneren in de Nederlandse maatschappij en wordt hun maatschappelijke en beroepsmatige mobiliteit vergroot. De intensieve training kent in totaal 324 uren.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

      Opdrachtgever(s):                   Gemeente Soest