Project Intensieve Nederlandse taaltraining en maatschappijoriëntatie voor 30 allochtonen (oudkomers) uit het stadsdeel Oud-West (2004 – 2005)

2004 – 2005

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 30 vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van 10 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen en maatschappijoriëntatie. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training kent in totaal 240 lesuren.

Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

Opdrachtgever(s):            Stadsdeel Oud-West Amsterdam