Project intensieve taaltraining en beroepenoriëntatie voor allochtonen (oudkomers) uit de gemeente Nieuwegein (2003)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van 45 mannen en vrouwen (oudkomers) via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers minimaal 1 niveau te verhogen en hen te laten uitstromen naar betaald/onbetaald werk of naar een beroepsopleiding.

 

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen en beroepenoriëntatie. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training kent in totaal 325 contacturen.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

Opdrachtgever(s):           Gemeente Nieuwegein

Contactpersoon NCB:                Gürsel Sönmez en Gaby Sleutjes