Project Intensieve taaltraining voor 117 allochtone vrouwen (oudkomers) uit het stadsdeel Bos en Lommer (2003 – 2004 76 vrouwen / 2004 – 2005 41 vrouwen)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.
Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen en opvoedingsondersteuning. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training duurt in totaal 240 uur.

Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 
      Opdrachtgever(s):                   Stadsdeel Bos en Lommer te Amsterdam