Project intensieve taaltraining voor 15 allochtone Somalische en Turkse vrouwen (oudkomers) uit het Stadsdeel Noord te Amsterdam (2002 – 2003 / afgerond)

 2002 – 2003 / afgerond

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid, maatschappelijke zelfstandigheid en beroepenoriëntatie van totaal 15 oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers met minimaal 1 niveau te verhogen.

 

      Opdrachtgever(s):  Stadsdeel Noord Amsterdam