Project Intensieve taaltraining voor 15 Turkse oudkomers uit het stadsdeel Bos en Lommer te Amsterdam(2002 – 2003 / afgerond)

2002 – 2003 / afgerond

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van totaal 15 Turkse mannelijke oudkomers via een intensief avondopleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers minimaal 1 niveau te verhogen.
Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten de cursus. Het traject bestaat uit een introductie, Nederlandse taallessen en maatschappijoriëntatie. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te functioneren in de Nederlandse maatschappij en hun beroepsmatige mobiliteit te vergroten. De intensieve training duurt in totaal 24 weken.
Persoonlijke begeleiding van de kandidaten vormt een belangrijk onderdeel van dit project. Tijdens het gehele traject worden de kandidaten begeleid door een ervaren begeleider van het NCB. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

Opdrachtgever(s)

:

Stadsdeel Bos en Lommer te Amsterdam

Samenwerkingspartners

:

Stichting MGT

Contactpersoon NCB

:

Ilhan Akel