Project Intensieve taaltraining voor 200-250 mannen en vrouwen (oudkomers) uit de gemeente Utrecht (2003 – 2005)

Doel: Het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid en maatschappelijke zelfstandigheid van oudkomers via een intensief opleidingsprogramma. Het uitgangspunt is het taalniveau van de deelnemers op NT2 niveau 2 te brengen op tenminste drie van de vier vaardigheden (lezen,schrijven, spreken, luisteren).

Omschrijving: In het kader van het oudkomersbeleid volgen de kandidaten in een groep van maximaal 15 deelnemers van ongeveer gelijkwaardig instroomniveau de cursus. Het traject bestaat uit Nederlandse taallessen. Door de intensieve training zijn deze oudkomers beter toegerust om zelfstandiger te participeren in de Nederlandse maatschappij en hun maatschappelijke mobiliteit te vergroten. De intensieve training duurt in totaal 200-450 uur, afhankelijk van het startniveau. Wanneer de deelnemers de taaltraining met goed gevolg hebben doorlopen, ontvangen zij een NT2-certificaat, waarop staat aangegeven welk NT2-niveau zij hebben bereikt.

 

      Opdrachtgever(s):       Gemeente Utrecht, Bureau Inburgering